Płatności

Formy płatności:


  • przedpłata w wysokości 50% wartości zamówienia na podstawie faktury pro-forma, pozostała kwota płatna przy odbiorze towaru
  • odroczony termin płatności – wyłącznie dla firm finansowanych z budżetu państwa (szkoły i przedszkola publiczne, domy pomocy społecznej itp.) oraz dla stałych klientów.