Regulamin

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży wysyłkowej urządzeń i sprzętu do gastronomii dla osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz klientów indywidualnych.
 2. Właścicielem sklepu internetowego www.gastrosprzet.pl jest firma: Koral sc, ul. Lęborska 50, 60-431 Poznań NIP: 763-196-54-89 REGON: 572128211.
 3. Ceny produktów w sklepie internetowym www.gastrosprzet.pl wyrażone w złotych polskich. 
 4. W zależności od wartości zamówienia możliwe jest indywidualne negocjowanie cen produktów. Dopuszcza się również negocjowanie kosztów transportu.
 5. Ceny podane w sklepie www.gastrosprzet.pl nie obejmują dodatkowego i opcjonalnego wyposażenia (chyba że jest to uwzględnione w opisie towaru) oraz wniesienia, montażu i szkolenia w zakresie obsługi urządzeń. Cena usługi montażu uzgadniana jest indywidualnie w zależności od wartości zamówienia i odległości Zamawiającego od siedziby firmy Koral sc.
 6. Towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu zapłaty całej należności.
 7. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT.
 8. Wszystkie informacje o produktach i ich dane techniczne pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Zdjęcia mające wyłącznie charakter poglądowy mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktów. Różnice koloru, proporcji i innych cech wyglądu produktu, które mogą wynikać z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Zamawiającego nie są podstawą reklamacji.
 9. Zespół obsługi sklepu www.gastrosprzet.pl mimo ciągłych starań o dokładność i rzetelność opisów produktów zastrzega sobie prawo do pomyłek w opisach i cenach produktów. Nie ponosi także odpowiedzialności za zmiany dokonywane przez producentów, zwłaszcza jeśli informacje o nich nie zostały wcześniej przez nich opublikowane.
 10. Oferta sklepu internetowego www.gastrosprzet.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułu 543 K.C.
 11. Rysunki oraz zdjęcia należą do firmy Koral sc, kopiowanie oraz publikowanie bez zgody zabronione.
 12. W przypadku produktów o wybieralnych opcjach typu: długość, szerokość, pojemność itp. pierwsza podana cena widoczna na liście produktów zawsze jest ceną najmniejszego produktu, następne są wyliczane po wybraniu właściwej opcji.

II. Realizacja zamówień

 1. Warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia oraz podanie wszelkich danych umożliwiających kontakt z Zamawiającym (imię i nazwisko do kontaktu, telefon, e-mail).
 2. Informacja o złożonym zamówieniu jest przesyłana automatycznie pocztą elektroniczną na adres mailowy podany w formularzu zamówienia.
 3. Potwierdzenie zamówienia, czyli przyjęcie go do realizacji odbywa się poprzez pocztę elektroniczną, a w przypadku zamówień nietypowych, wymagających wyjaśnień oraz płatnych przy odbiorze – także telefonicznie.
 4. W przypadku braku kontaktu telefonicznego i mailowego z Zamawiającym zamówienia nie będą realizowane.
 5. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towarów w magazynach producentów i wynosi standardowo od 3 do 14 dni roboczych. Okres realizacji zamówienia ulega wydłużeniu w przypadku towarów wykonywanych na zamówienie, o czym Zamawiający jest informowany mailowo, telefonicznie, a także w opisie produktu.
 6. W przypadku braku produktu w magazynach producentów Zamawiający jest niezwłocznie informowany i może zrezygnować z całości bądź części zamówienia lub zaakceptować wydłużony czas oczekiwania na realizację.
 7. Formy płatności:
  • przedpłata w wysokości 100% wartości zamówienia na podstawie faktury pro-forma
  • przedpłata w wysokości 50% wartości zamówienia w przypadku towarów wykonywanych na zamówienie i uregulowanie pozostałej należności przy odbiorze
  • odroczony termin płatności (14 dni) – wyłącznie dla firm finansowanych z budżetu państwa (szkoły i przedszkola publiczne, domy pomocy społecznej itp.) oraz dla stałych klientów.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności finansowej Zamawiającego.

III. Dostawa towaru

 1. W celu skrócenia czasu oczekiwania na dostawę towary są wysyłane bezpośrednio z magazynów producentów.
 2. Wysyłka towarów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich na adres wskazany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.
 3. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić jakość przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku uszkodzenia należy koniecznie sporządzić protokół szkody na druku firmowym spedytora i skontaktować się ze Sprzedającym.
 4. Odebranie przesyłki bez sprawdzenia powoduje utratę roszczeń z tytułu odszkodowania za ewentualne szkody transportowe. Oznacza tym samym, że wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłki bez sporządzonego protokołu szkody nie będą uznawane.
 5. Wniesienie dostarczonego towaru należy do obowiązków Zamawiającego.
 6. Koszt transportu:
  • w przypadku wielkogabarytowych urządzeń chłodniczych (szafy chłodnicze, witryny cukiernicze, lady chłodnicze) oraz mebli ze stali nierdzewnej koszt transportu jest wyceniany indywidualnie w zależności od wagi urządzenia i adresu Zamawiającego
  • w przypadku towarów dostarczanych na palecie do kosztów transportu doliczany jest koszt palety w wysokości 30 zł netto (36,60 zł brutto)

IV. Gwarancje, reklamacje

 1. Wszystkie towary są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty oraz są objęte 12-miesięczną gwarancją producenta (w przypadku innego okresu gwarancyjnego zostało to ujęte w opisie produktu). Karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi są dostarczane wraz z produktem.
 2. W przypadku stwierdzenia usterki/wady produktu należy pisemnie zawiadomić Sprzedającego. Nie uznaje się zgłoszeń reklamacyjnych telefonicznych.
 3. Dokumentem uprawniającym do reklamowania wadliwego produktu jest faktura VAT lub oryginalna karta gwarancyjna dostarczana wraz z produktem.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zainstalowanie towaru oraz za jego niezgodne z instrukcją użytkowanie.

V. Ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie dane osobowe i teleadresowe otrzymane przez sklep www.gastrosprzet.pl poprzez formularze zamówień są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe i teleadresowe mogą być usunięte z bazy danych sklepu.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie www.gastrosprzet.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. opublikowanej w Dz.U.19997 nr 133, poz.883.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna-sprzedaży będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca działalności Sprzedającego, tj. w Poznaniu.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, co zostanie opublikowane na stronie internetowej.
 4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.gastrosprzet.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Kopiowanie oraz przetwarzanie jakichkolwiek fotografii i rysunków bez pozwolenia jest nielegalne.

 

Zdjęcia i rysunki znajdujące się na stronie www.gastrosprzet.pl mają charakter poglądowy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów produktu w każdym czasie bez konieczności ich komunikowania. W celu uzyskanie bliższych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.